Еворхим 08
Производство на лако-бояджийски материали - кореселин, антифриз, разредители, разтворители, ацетон, метанол и етанол в село Храбърско - София

Разредители - ТБА, АМВ, МРТ, ХДЕ

Еврохим 08 предлага следните видове разредители в Храбърско, София:

разредители за бита:

  • кореселин;
  • МРТ;
  • АМВ.

разредители за индустриална употреба (професионални):

  • КБА;
  • ДБА;
  • МТБА;
  • ШДЕ;
  • ХДЕ;
  • ТБА.